Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Maximale heropstart voor Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Stedelijk Onderwijs Antwerpen herneemt maximaal zijn activiteiten. Alle 88 scholen die volgens de Vlaamse richtlijnen in aanmerking komen voor contactonderwijs, starten opnieuw op. Concreet zullen 61 basisscholen, 16 secundaire scholen en 11 buitengewone scholen opnieuw leerlingen verwelkomen. Bovendien sluit geen enkele school een leerjaar uit: alle leerjaren die mogen starten, openen opnieuw de deuren van hun klaslokalen. Dat betekent dat er meer dan 8000 leerlingen weer in hun vertrouwde schoolomgeving terechtkunnen.

De afgelopen weken heeft Stedelijk Onderwijs Antwerpen alles in het werk gesteld om zo veel mogelijk leerlingen veilig op school te kunnen verwelkomen. Daarbij werd uitgegaan van drie basisprincipes, namelijk: de veiligheid van leerkrachten en leerlingen, maximaal inzetten op onderwijs via contactlessen en afstandsonderwijs, en opvang op school.

Veiligheid voorop

De basisvoorwaarde voor een heropstart is de veiligheid van leerkrachten en leerlingen. Naar voorbeeld van het draaiboek Preventie van de Vlaamse Overheid, maakten de teams van Stedelijk Onderwijs een vertaling op maat van elke school.

Er werd rekening gehouden met alle scenario’s: van aankomst tot speeltijd en vertrek. De scholen beschikken over extra materiaal, zoals bijvoorbeeld extra mobiele wasunits, alcoholgels, circulatieplannen en mondmaskers. Er werd met man en macht samengewerkt om de scholen coronaproof te maken.

“Ouders mogen dus op hun beide oren slapen: de veiligheid van hun kinderen is gegarandeerd,” klinkt het bij bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert. In de komende dagen wordt er nog een evaluatietraject uitgerold om de maatregelen nauwgezet op te volgen en eventueel bij te sturen.

Nu de fysieke veiligheid van de teams en leerlingen gegarandeerd is, zet Stedelijk Onderwijs volop in op een zorgzame heropstart van de lessen. Daar speelt een warm onthaal een cruciale rol. Leerlingen van het Stedelijk Onderwijs krijgen de kans om in een warme en vertrouwde sfeer hun ervaringen te delen.

Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Antwerpen, licht toe: “De eerste momenten die kinderen samen met hun leerkrachten en klasgenoten doorbrengen, zijn ontzettend belangrijk. Onze leerkrachten hebben de kennis en ervaring om met complexe situaties om te gaan en nemen hiervoor de tijd, want emotioneel welzijn is een belangrijke voorwaarde om weer met veel enthousiasme te beginnen leren. De komende weken zullen onze teams de materie uit de aanlooplessen herhalen en samen met de leerlingen starten met nieuwe, essentiële leerstof," besluit ze.

Contactonderwijs, aanlooplessen en noodopvang

Stedelijk Onderwijs zet maximaal in op lessen op school. Van de 71 basisscholen komen er 61 in aanmerking voor contactonderwijs. Voor het secundair onderwijs zijn dat 16 van de 23 scholen. Van de 16 buitengewone basis- en secundaire scholen, gaan er 11 open voor contactonderwijs. Alle leerjaren die kunnen opstarten volgens de richtlijnen, zullen dat ook doen. Op de momenten dat er geen lessen op school zijn, blijft afstandsonderwijs de norm.

Leerlingen van leerjaren die voorlopig niet naar school terugkeren, kunnen nog steeds rekenen op aanlooplessen.

Daarnaast organiseert Stedelijk Onderwijs noodopvang op school voor ieder kind dat het nodig heeft. Als scholen niet over voldoende ruimte beschikken, voorziet Stad Antwerpen ook extra opvangplaatsen voor de leerlingen van het derde, vierde en vijfde leerjaar van het basisonderwijs.

Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels: “Het zijn voor het onderwijs vreemde en ook spannende tijden. Vanaf morgen wordt het lesgeven in onze scholen weer hervat. Ook noodopvang en preteaching blijven doorgaan. Dat allemaal in goede banen leiden is een huzarenstukje voor scholenteams, maar ook voor preventie-adviseurs, en logistieke en administratieve diensten achter de schermen. Ouders kunnen hun kind met een gerust hart naar school laten vertrekken. Het is normaal dat de versoepeling nu angst of onzekerheid veroorzaakt. Maar ik heb alle vertrouwen in de experten én onze scholen en ik wil alle scholenteams dan ook uitdrukkelijk bedanken.”