Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Actief burgerschap

Onderwijs is leven! Bij het Stedelijk Onderwijs leveren we extra inspanningen om onze lerenden voor te bereiden op een rijk leven in de grootstad van morgen. Daarom werken wij doelbewust aan hun actief burgerschap.

onderwijs is levenJe wordt niet geboren als een actieve burger, maar je kan wel leren er één te worden. De school, academie of centrum is een micro-maatschappij waar lerenden in een veilige omgeving de wereld leren kennen en engagementen leren opnemen. Zo kunnen ze zich al doende klaarstomen voor een actieve rol in de samenleving.

Een rijk leerklimaat voor burgerschap schep je niet enkel vanuit losstaande initiatieven, maar door doelgericht samen te werken en elkaar te inspireren. Daarom maken we van actief burgerschap een verbindende doelstelling voor alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Burgerschapsvorming zit dus vervlochten in al onze onderwijsniveaus, alle vakken en in alles wat we doen. Check onze site ONDERWIJS IS LEVEN.

Scholen beter maken betekent voor het Stedelijk Onderwijs dat we er samen met alle betrokkenen naar streven om nog democratischer, wereldser, rechtvaardiger, diverser en vreedzamer te worden. Deze vijf doelstellingen vormen de vijf jaarthema’s voor de komende vijf jaar. In het schooljaar 2019-2020 starten we met ‘de democratische school’. De aftrap werd samen met Deepak Ramola gegeven met het verzamelen van Levenslessen.