Actief burgerschap

Onderwijs is leven! Bij het Stedelijk Onderwijs leveren we extra inspanningen om onze lerenden voor te bereiden op een rijk leven in de grootstad van morgen. Daarom werken wij doelbewust aan hun actief burgerschap.

onderwijs is levenJe wordt niet geboren als een actieve burger, maar je kan wel leren er één te worden. De school, academie of centrum is een micro-maatschappij waar lerenden in een veilige omgeving de wereld leren kennen en engagementen leren opnemen. Zo kunnen ze zich al doende klaarstomen voor een actieve rol in de samenleving.

Een rijk leerklimaat voor burgerschap schep je niet enkel vanuit losstaande initiatieven, maar door doelgericht samen te werken en elkaar te inspireren. Daarom maken we van actief burgerschap een verbindende doelstelling voor alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Burgerschapsvorming zit dus vervlochten in al onze onderwijsniveaus, alle vakken en in alles wat we doen. Check onze site ONDERWIJS IS LEVEN.

Scholen beter maken betekent voor het Stedelijk Onderwijs dat we er samen met alle betrokkenen naar streven om nog democratischer, wereldser, rechtvaardiger, diverser en vreedzamer te worden. Deze vijf doelstellingen vormen de vijf jaarthema’s voor de komende vijf jaar. In het schooljaar 2019-2020 starten we met ‘de democratische school’. De aftrap werd samen met Deepak Ramola gegeven met het verzamelen van Levenslessen. Een aantal pilootscholen werkten een schooljaar lang rond dit thema. Hun ervaringen werden gebundeld in een magazine 'democratische school'. Wil je een exemplaar? Vraag er eentje aan via actiefburgerschap@so.antwerpen.be

De wereldschool: schooljaar 2020-2021

Dit schooljaar staat een nieuw actief burgerschapsthema centraal: de wereldschool. 7 andere stedelijke scholen werken hieraan, ze krijgen daarbij ondersteuning van het team Actief burgerschap. 

Wat is een Wereldschool? 

In een wereldschool zorgen we ervoor dat onze kinderen kunnen opgroeien tot sterke individuen die meebouwen aan een duurzame en verbonden wereld.

Dit betekent dat we werken aan hun kennis rond duurzaamheid en globalisering, aan hun vaardigheid tot systeemdenken (de vaardigheid die ons in staat stelt om dingen in een groter perspectief te kunnen plaatsen) en aan de attitude dat ze via positief gedrag een impact kunnen hebben op de wereld.

Inhoudelijk werken we rond de duurzame ontwikkelingsdoelen of sdg's. Meer info hierover vind je op  onze inspiratiewebsite www.onderwijsisleven.be. Hier vind je updates over onze pilootscholen en ontdek je rijke insteken om op je eigen school aan de slag te gaan.