Villa Stuivenberg

Basisschool

Zorg

Van beZORGdheid naar een ZORGzame aanpak

Villa Stuivenberg heeft oog voor elk kind.  Niet elk kind is hetzelfde een daarom besteden wij veel aandacht aan de zorg van ieder individu. Ons zorgteam staat steeds voor jullie klaar. 

Onze eerste zorg is het begeleiden van leerlingen op school : wij zorgen er samen met de klasleerkracht voor dat elke leerling op de juiste plaats zit en het juiste leerparcours aflegt.

De school screent alle nieuwe leerlingen : wij verzamelen zoveel mogelijk gegevens van hen en doen dat door contact te hebben met de vorige school, door toetsen af te nemen, door met ouders te praten, door met de leerling te praten, …

In geval van een leerachterstand of een andere problematiek zullen we in overleg met iedereen : de leerling, de ouders, de klasleerkracht, de directie en het CLB de nodige stappen zetten.  We ondersteunen samen met het zorgteam de klasleerkracht bij het mogelijk maken van dit stappenplan.

 

Afwezigheden

Belangrijk onderdeel is ook te zorgen dat kinderen elke dag op school zijn. Bij (problematische) afwezigheden blijven we de ouders en de leerlingen stimuleren om naar school te gaan : dagelijks doen we hiervoor de nodige telefoons en huisbezoeken.
 

Ouders

Onze zorg betreft zeker ook de ouders. We willen ouders helpen en bemiddelen bij vragen op allerlei gebieden zowel op school als thuis.
 

Leerlingen

Leerlingen kunnen bij ons ook terecht voor eerste hulp bij problemen :

  •     ik voel me slecht in de klas, op de speelplaats, op weg  naar huis
  •     ik word gepest
  •     ik ben ongelukkig
  •     ik heb moeilijkheden met de leerstof

 

Kriebelteam

Op school hebben wij ook een kriebelteam.  Na elke vakantie kijken we de hoofden van onze leerlingen na op luizen en neten.

 

CLB (Centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het CLB is een centrum dat onafhankelijk van de school hulp en advies biedt bij allerhande vragen die leerlingen, ouders en school kunnen hebben. Wil je hier graag meer informatie over? Ga dan naar www.stedelijkonderwijs.be/CLB