Villa Stuivenberg

Basisschool

Sport

Alle klassen krijgen wekelijks drie lesuren lichamelijke opvoeding.
Eén uur wordt gegeven door de klasleerkracht, de twee andere door juf Elfi of mijnheer Philippe, onze turnleerkrachten.
De leerlingen krijgen vanaf derde kleuterklas regelmatig zwemles.

turnzaal 1   in de turnzaal 2
 

Extra sportactiviteiten

Jaarlijks wordt er voor de hele school een sportdag georganiseerd.
Dan trekken leerlingen en leerkrachten er samen op uit voor een hele dag sport en spel.
 

sport springtouw

Wij organiseren ook regelmatig andere sportieve activiteiten zoals ijsschaatsen.

IJsschaatsen 1   IJsschaatsen 2

Naschoolse sport

Op woensdag organiseren wij samen met SVS vaak sportactiviteiten zoals netbaltornooi, voetbaltornooi, scholencross, … in Park Spoor Noord.

basketbal