Stedelijk Lyceum Topsport

secundair onderwijs

Visie en aanpak

Visie

Je krijgt als getalenteerde jongere kansen aangeboden om topsport en studie op een hoog niveau te combineren.
Hierdoor kan je op beide vlakken hoog scoren.

Aanpak of missie

Als Topsportstudent krijg je ondersteuning:

  • om je studiemogelijkheden zo breed mogelijk te houden ondanks de zware inspanningen die van je gevraagd worden binnen het sportgebeuren.
  • op momenten dat het minder goed loopt tijdens het sportgebeuren. Dit kan zijn tijdens blessures of het 'niet in vorm zijn'. 
  • bij het inhalen van studieachterstand, opgelopen door afwezigheden voor wedstrijden of stages in het binnen -of buitenland.Topsportstudenten met een A-statuut hebben recht op 130 halve dagen afwezigheid tijdens één schooljaar. Zij met een B-statuut op 30 halve dagen.
  • bij het afwerken van je eindwerk. Dit kan zijn bij je onderzoekscompetentie of je geïntegreerde proef.
  • om bij een blessure er voor te zorgen dat je zo snel mogelijk kan hervatten.

Je krijgt inzicht  in het feit dat enkel door grote discipline gekoppeld aan orde, tucht en beleefdheid, je mogelijkheid sterk vergroot om de TOP binnen sport te behalen.