Stedelijk Lyceum Topsport

secundair onderwijs

Leerlingenbegeleiding

helpende handJe hebt extra begeleiding nodig op studie, -leer en/of emotioneel gebied? Je hebt een leerstoornis?

Dan kan je daarvoor terecht bij de leerlingenbegeleiding. Zij helpen je met raad en daad verder zodat je kansen en mogelijkheden aanzienlijk vergroot worden om succesvoller te werken/studeren.

Tijdens de individuele begeleidingsmomenten worden de leerlingen met een leer- en/of gedragsstoornis begeleid op verschillende vlakken. Dit gaat om algemeen welbevinden van de leerling, studieplanning, strategieën om leerstof te studeren, tips om hun houding en gedrag beter onder controle te houden tijdens de les, aanleren van compenserende software (Sprint). De begeleiding gebeurt op maat van de leerling en wordt individueel opgesteld in het begin van het schooljaar. Elke leerling krijgt de sticordimaatregelen  waar hij/zij nood aan heeft. Deze sticordi worden jaarlijks herbekeken en kunnen ook in de loop van het schooljaar aangepast worden waar nodig.
De leerlingen kunnen tijdens de gewone lessen, tijdens toetsen en examens gebruik maken van Sprint of een voorleesapp op de Ipad.

Indien je wenst kan je een vaste medewerker van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding raadplegen.

Uiteraard biedt iedereen van het schoolteam een luisterend oor en een helpende hand bij kleine of minder kleine problemen.