Stedelijk Lyceum Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Inschrijvingen

Inschrijven voor dit schooljaar 2021-2022

Wil je je inschrijven in de loop van het schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

Vergeet zeker niet:

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders).
  • Je rijksregisternummer.
  • Getuigschrift basisonderwijs, bewijs of attest van vorige leerjaar om je in te schrijven in het eerste middelbaar.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.

Inschrijven voor schooljaar 2022-2023

Wil je je inschrijven voor het eerste jaar van de eerste graad? Dan moet je je aanmelden en inschrijven via het centrale aanmeldsysteem van de stad Antwerpen.

Alle scholen van het Stedelijk Lyceum werken voor de inschrijvingen in het eerste jaar secundair voor het schooljaar 2022-2023 met het centrale aanmeldsysteem ‘Meld je aan’. Dankzij ‘Meld je aan’ krijgt iedereen gelijke kansen om zich in te schrijven in de school van je keuze.

Aanmelden kan tussen dinsdag 8 maart vanaf 9.30 uur en dinsdag 29 maart tot 17 uur.
Het tijdstip waarop je je aanmeldt in deze periode heeft geen enkele invloed op de verdeling van de vrije plaatsen. Het is dus geen race tegen de tijd. Maar meld je wel aan binnen de aanmeldingsperiode.
Als je vergeet aan te melden, kan je je pas inschrijven tijdens de 'vrije inschrijvingsperiode'. De vrije inschrijvingen zelf starten 25 april vanaf 9 uur.

Kinderen met een broer of zus die al ingeschreven is in een secundaire school of waarvan één van de ouders werkt op een secundaire school, hebben recht op voorrang om in te schrijven in het eerste jaar secundair van die school.
Dit jaar melden kinderen met en zonder voorrang zich tegelijk en op dezelfde manier aan. Heb je recht op voorrang? Meld je dan altijd aan voor die school, zo ben je zeker van een plek. Als dit niet je favoriete school is, dan plaats je deze school lager op je voorkeurslijst. Je kan dus op hetzelfde moment ook voor scholen aanmelden waar je geen recht op voorrang hebt. Je behoudt je recht op voorrang, tenzij je een plek krijgt toegewezen in een school die hoger op je voorkeurslijst staat.  

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar

Wil je je inschrijven voor het schooljaar 2022-2023 voor een studierichting van het 2e tot en met het 7e jaar? Dat kan vanaf maandag 25 april 2022.

Door de huidige situatie en maatregelen omtrent het COVID-19 virus, is het nog niet duidelijk of de inschrijvingen digitaal of fysiek zullen verlopen. De juiste informatie zal tijdig beschikbaar zijn.