Stedelijk Lyceum Expo

secundair onderwijs

Stage

STAGE OP HET STEDELIJK LYCEUM EXPO

Je krijgt de kans om tijdens de vele stages werkervaring op te doen. Deze stages verhogen je kansen om later een gepaste job te vinden. We helpen je bij het zoeken naar een ideale stageplaats.

Waarom stages?

Op stage leer je:

  • inzicht verwerven in hoe bedrijven werken;
  • kennismaken met het werkmilieu, de sfeer en het werkritme;
  • werken volgens nieuwe methodes;
  • werken met specifieke apparatuur;
  • je passend gedragen op de werkvloer (taal, houding, kleding);
  • verantwoordelijkheid dragen;
  • samenwerken met collega’s;
  • kritiek aanvaarden en daar positief mee omgaan;
  • contacten leggen en onderhouden;
  • opdrachten zelfstandig uitvoeren.

Je zal in het vijfde jaar twee keer op commerciële stage gaan, en dit telkens voor een periode van twee weken.
Deze stageperiode telt mee voor je werkervaring en kan je dan dus ook op je CV schrijven.

In het zesde jaar zal jij twee dagen per week stage lopen, als lid van het administratief team binnen jouw stagebedrijf.
Deze stageperiode telt mee voor je werkervaring en kan je dan dus ook op je CV schrijven.

In het zevende jaar Logistiek kan je in uiteenlopende bedrijven terecht komen en dit telkens voor twee dagen per week.
Deze stageperiode telt mee voor je werkervaring en kan je dan dus ook op je CV schrijven.

In het zevende jaar "Kantooradministratie en gegevensbeheer" loop je twee dagen per week stage, als personeelslid van een administratief team.
Deze stageperiode telt mee voor je werkervaring en kan je dan dus ook op je CV schrijven.

In het 5de jaar doe je 2x een blokstage van 2 weken. Zo heb je al een idee van werken in een winkel.

Deze werkervaring mag je zeker noteren op je CV.

In het 6de jaar kan je de geleerde verkooptechnieken en klantenbenadering, 2 dagen per week, uitoefenen in verschillende winkeltypes.
Deze werkervaring mag je zeker op je CV noteren.

In het 7de jaar ga je naast klantencontact ook technieken voor winkelpresentatie en winkeladministratie uitvoeren.

Deze werkervaring kan zeker een wipplank zijn naar een job en mag op je CV vermeld staan.