Stedelijk Lyceum Expo

secundair onderwijs

Smartschool

Alle leerlingen krijgen een gebruikersnaam en een paswoord bij het begin van het schooljaar.
Met deze account kunnen zij taken doorsturen, contact opnemen met hun leerkrachten...
Beter gezegd: deze account is belangrijk.

Inloggen kan je doen via http://stedelijklyceumexpo.smartschool.be