Stedelijk Lyceum Expo

secundair onderwijs

Inschrijvingen

Inschrijven voor dit schooljaar 2022-2023

Wil je je inschrijven voor dit schooljaar? Neem rechtstreeks contact op met onze school.

Inschrijven voor het 3e t.e.m. 7e jaar in het schooljaar 2023-2024

Na de paasvakantie kunnen scholen starten met inschrijvingen voor de hogere jaren. Een exacte startdatum varieert per school, neem daarom best even contact op met het secretariaat vooraleer je langskomt. ​Volgens de laatste regelgeving vanuit de Vlaamse Overheid gebeuren de inschrijvingen vanaf dit jaar opnieuw fysiek op school en dus niet met een digitaal aanmeldformulier. 

Vergeet niet om onderstaande mee te brengen wanneer je je komt inschrijven: 

  • Je identiteitskaart (of geboorteakte of trouwboekje van je ouders) met daarop je rijksregisternummer.
  • Een studiebewijs van het vorig schooljaar om je in te schrijven in een hoger middelbaar.
  • Als je niet de Belgische nationaliteit hebt, breng je een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister/wachtregister of een reispas mee.