Stedelijk Lyceum Expo

secundair onderwijs

Afspraken

Afspraken

Je brengt veel van je tijd door op school. Om geen chaos te hebben, gelden een aantal regels en afspraken waar je je aan zal moeten houden.
Zo krijgen jij, en alle anderen, de kans om zich hier goed te voelen en de goede werking van onze school te waarborgen.
Het volledige schoolreglement kan je hier downloaden. Het is noodzakelijk dat we ons allemaal aan die afspraken houden.

In onze school hebben we het meeste aandacht voor:

Persoonlijkheidsontwikkeling:
We voelen ons geslaagd in onze opdracht wanneer:

 • onze leerlingen goed en overtuigend kunnen overkomen bij anderen;
 • ze op het eind van hun studies klaar zijn om op het werk een collega te worden waarmee je vlot en aangenaam kan samenwerken.

Interesse:
In al onze lessen trachten we om onze leerlingen steeds meer geïnteresseerd te krijgen:

 • in hun opleiding;
 • in talenkennis;
 • in de toekomstmogelijkheden die daaruit volgen.

Eigenwaarde:
We brengen onze leerlingen bij:

 • hoe ze zich terug goed kunnen voelen als het eens wat minder gaat;
 • hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen;
 • wat ze waard zijn;
 • hoe ze kunnen opkomen voor zichzelf.

Respect:

 • Iedereen is evenveel waard als een ander.
 • Iedereen heeft zijn of haar eigen talenten.
 • Iedereen heeft zijn of haar eigen achtergrond.
 • Iedereen heeft zijn of haar eigen thuissituatie.

Hierdoor wordt iedereen op een gelijke manier en met respect behandeld. Dit verwachten we dan ook van jou als leerling.