Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Visie en missie van Prins Dries

Een aangename en prettige sfeer

Een fijne basisschooltijd is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Op onze school streven we naar een aangename, prettige sfeer voor onze leerlingen. Wij behouden deze sfeer door duidelijke grenzen te stellen in combinatie met een sfeer van openheid. Leerlingen kunnen altijd terecht bij leerkrachten en ander personeel.

Culturele bagage door dans, drama en kunst

Daarnaast willen we onze leerlingen zoveel mogelijk culturele bagage meegeven. Dit doen we door allerlei culturele uitstappen te organiseren. De leerlingen maken kennis met dans, drama en kunst. Deze uitstappen verwerken we natuurlijk ook in onze lessen.

Duurzaamheid en ecologie met onze groene speelplaats

Duurzaamheid en ecologie spelen een grote rol in ons onderwijs. We tonen hoe belangrijk het is om te zorgen voor elkaar en alles om ons heen. Op onze speelplaats zijn er kippen, een moestuin, een boomhut en regenwatertonnen. Dit zijn een aantal voorbeelden van ons engagement om onze leerlingen liefde en respect voor de natuur en elkaar bij te brengen.

Talenten ontdekken

Iedereen heeft talenten en het is de de kunst om deze talenten te leren ontdekken. Samen met onze leerlingen proberen wij te achterhalen waar hun talenten liggen. Het is niet alleen de ontdekking waar je talent ligt. We leren ook dat je vaak hard moet werken om deze talenten verder te ontwikkelen. De balletleerlingen zijn daarvan een uitstekend voorbeeld voor ons allemaal. De leerlingen kunnen hun talenten bijvoorbeeld ontdekken in ons grote aanbod naschoolse activiteiten.

Diversiteit

Wij hebben een groot geluk op Prins Dries: het feit dat wij veel leerlingen hebben die een andere cultuur meenemen naar onze school. Deze diversiteit is een verrijking voor ons. Wij hopen dan ook dat ouders hun cultuur binnenbrengen op school en onze school daarmee rijker maken. Om dit aan te moedigen, organiseren we op Prins Dries verschillende activiteiten. Tijdens deze momenten komen de ouders in contact met de school. Samen maken we school!