Prins Dries

stedelijk basisonderwijs

Schoolreglement

Schoolreglement en schoolafspraken 2023 - 2024

Ons schoolreglement is het algemene schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs voor het kleuter- en lager onderwijs. .

Ouders ondertekenen voor akkoord

Alle ouders moeten het schoolreglement goed lezen en de akkoordverklaring ondertekenen en terug aan de school bezorgen.