Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Schoolreglement

Schoolreglement en schoolafspraken 2021 - 2022

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs voor het kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs van Prins Dries!

In het document met de schoolafspraken leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Ouders ondertekenen voor akkoord

Alle ouders moeten zowel het schoolreglement als de schoolafspraken goed lezen en de akkoordverklaring ondertekenen en terug aan de school bezorgen. Daarna is de inschrijving van je kind definitief.