Prins Dries

stedelijk basisonderwijs

Schoolreglement

Schoolreglement en schoolafspraken 2022 - 2023

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs voor het kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs van Prins Dries!

In het document vind je ook de schoolafspraken en leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Ouders ondertekenen voor akkoord

Alle ouders moeten zowel het schoolreglement goed lezen en de akkoordverklaring ondertekenen en terug aan de school bezorgen. Daarna is de inschrijving van je kind definitief.