Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Stedelijk Onderwijs Antwerpen vragende partij voor zomerscholen

Stedelijk Onderwijs wil een zomeraanbod organiseren voor zijn leerlingen met de hoogste zorgnood. In totaal zullen tot 700 leerlingen deze zomer in 17 scholen, 15 basisscholen en 2 secundaire scholen, terechtkunnen om hun leerachterstand in te halen. De organisatie diende vandaag de projectaanvraag in bij de Vlaamse overheid.

Stedelijk Onderwijs zet haar schaalgrootte en expertise in om deze zomer een uniek onderwijsconcept te voorzien voor leerlingen met de hoogste zorgnood. De deelnemende scholen focussen in de eerste plaats op hun eigen leerlingen, maar ook de leerlingen van naburige stedelijke scholen zijn er welkom. De scholen bepalen zelf wie er nood heeft aan het extra lesaanbod. De organisatie bundelt voor dit project de krachten met Antwerpse hogescholen, jeugdwerkpartners en Stad Antwerpen.

Opzet

Volgens het plan van Stedelijk Onderwijs zullen ongeveer 700 leerlingen in 17 stedelijke basis-en secundaire scholen terechtkunnen om hun leerachterstand in te halen. Concreet worden de leerlingen per tien in vier (leeftijds)groepen opgedeeld. Iedere groep heeft twee begeleiders, waarvan één leraar met onderwijsbevoegdheid en één onderwijsassistent.

Vijftien basisscholen voorzien van 10 tot en met 21 augustus een zomeraanbod voor hun eigen leerlingen en die van omliggende stedelijke scholen. In district Antwerpen gaat het om stedelijke basisscholen Aan de Stroom, Creatopia, De Kleine Wereld, De Tandem, Elisabeth, Het Atelier, Omnimundo en Sportomundo. In Berchem en Borgerhout zetten De Boomhut en De Esdoorn hun schoolpoort open in augustus. Ook in De Molen in Hoboken wordt er extra ondersteuning voorzien. In Deurne organiseren het Pieterke, De Kriebel en De Bever zomerlessen, en Merksemse leerlingen kunnen terecht in stedelijke basisschool De Luchtballon.  

In het secundair onderwijs openen twee scholen hun deuren van 17 tot en met 30 augustus. Enerzijds is er Stedelijk Lyceum Olympiade voor leerlingen van de eerste graad. Anderzijds organiseert OKAN-school Stedelijk Lyceum Offerande een specifiek lesaanbod zodat leerlingen vlot in hun vervolgschool kunnen starten in september.

Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels is blij dat leerlingen die er nood aan hebben, deze zomer terechtkunnen op een van de vele zomerscholen. “Door de coronacrisis hebben verschillende leerlingen het moeilijk gekregen tijdens de tweede helft van dit schooljaar. Ik ben dan ook blij dat we met Stedelijk Onderwijs dit initiatief op poten hebben gezet, zodat onze Antwerpse leerlingen in september weer vanaf dezelfde startlijn kunnen beginnen en er niemand uit de boot valt. Met vereende krachten zetten Stedelijk Onderwijs en onze jeugdpartners bovendien niet alleen in op kennis, maar ook op andere educatieve activiteiten.”

“Ik ben heel fier dat Stedelijk Onderwijs zo’n uniek educatief concept in de stad gaat neerzetten”, klinkt het bij bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert. “De zomerschool heeft een geïntegreerde werking, waarbij de focus zowel ligt op onderwijs als verrijking voor onze leerlingen. De komende week lanceren we een oproep aan leerkrachten, pedagogische medewerkers en studenten om onze leerlingen in augustus bij te staan. Onze leerkrachten hebben zich de afgelopen maanden al heel flexibel opgesteld en hun uiterste best gedaan, maar ook nu rekenen we op hun steun én op die van Vlaanderen”,  besluit ze.