Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Stedelijk Lyceum Durlet uitgebreid met moderne nieuwbouw

Op 4 oktober is het feest in Stedelijk Lyceum Durlet. Dat is een school van Stedelijk Lyceum die enkele jaren geleden in cocreatie met ouders werd opgericht in de Durletstraat.
fotograaf Séverin Malaud

De school startte kleinschalig in het gebouw waar ook stedelijke basisschool De Sterrenkijker is gehuisvest. Ondertussen groeit het aantal leerlingen en bijgevolg de nood aan meer ruimte. Met een nieuwbouw krijgen de leerlingen nu zes bijkomende klaslokalen, vier leerlandschappen en een groot openleercentrum. Ook de toegang en het schoolplein zijn nieuw. Het ontwerp is van architectenbureau AgwA. Stedelijk Onderwijs koos tevens voor een energievriendelijk gebouw met zonnepanelen en warmtepompen.

De school werkt volgens het Universal design for learning principe. De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden: zowel individueel als in klasoverschrijdende groepen. Het nieuwe schoolgebouw is dan ook volgens deze aanpak ontworpen: met mobiele wanden, ruimtes die snel geswitcht kunnen worden in functie van de lessen en een grote open ruimte die zowel als leraarskamer als studieruimte kan fungeren. Deze aanpak blijkt succesvol:  leerlingen en ouders kiezen massaal voor deze school. 

Participatieve aanpak

Leerlingen kiezen in Stedelijk Lyceum Durlet zelf hoe ze hun leerstof willen verwerken: zelfstandig, individueel, met steun van online instructies of door samen in klasverband les te krijgen van de leerkracht. 

Coöperatieve leerstrategieën staan centraal in de didactische aanpak van de school. Dit wil zeggen dat de aangeboden leerstof verwerkt wordt in kleine groepjes waarin leerlingen vooral beroep doen op elkaar. Zo wordt leren een activiteit waarbij leerlingen direct betrokken zijn. De sociale context in het klasgebeuren krijgt meer aandacht. 

Deze aanpak vraagt ook om flexibele ruimtes: klassieke klaslokalen,  leerlandschappen, laboratoria en een grote polyvalente ruimte. 

Een leerlandschap heeft mobiele wanden waardoor letterlijk muren gesloopt kunnen worden om klas-overschrijdend te leren
De ‘Labs’ bestaan uit modules waardoor de ruimtes in een mum van tijd omgetoverd worden tot leeromgevingen afgestemd op wiskunde-, talen-, fysica- en chemie onderwijs. 
Ook de grote polyvalente ruimte staat volledig ten dienste van openheid en transparantie, want in één en dezelfde ruimte vind je zowel de voormalige “leraarskamer”, “studieruimte van de leerlingen” als de “burelen van de directeur en secretariaat” samen. Iedereen is direct aanspreekbaar. 

Het Stedelijk Onderwijs (ver)bouwt scholen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs telt 116 scholen, academies en centra. In de periode 2014-2019 investeert het Stedelijk Onderwijs 270 miljoen euro, waarvan 161 miljoen van de stad Antwerpen, voor meer dan 500 renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze bouwprojecten zorgen niet alleen voor extra plaatsen om het capaciteitsprobleem in het Antwerpse onderwijs mee op te lossen, maar moeten ook de staat van de schoolgebouwen verbeteren. 

 ® Foto: Séverin Malaud