Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Inhuldiging nieuw gebouw van stedelijke basisschool De Tandem

De eerste schooldag in een gloednieuw gebouw... Die eer viel te beurt aan de eerste graad van de lagere school van Stedelijke Basisschool De Tandem. De nieuwbouw in de Louis Strausstraat zorgt voor een geleidelijke overstap van de kleuterschool naar de lagere school.

Tussen de kleuter- en lagere school van De Tandem ligt de Christus Koningkerk. Beide gebouwen barstten echter uit hun voegen. Deze nieuwbouw biedt nu 6 nieuwe ruime klaslokalen voor het 1e en 2e leerjaar van de lagere school. De nieuwe turnzaal zal zowel door de kleuterschool als door de lagere school gebruikt worden. 

Dit nieuwbouwproject kadert binnen de capaciteitsuitbreiding van de Antwerpse scholen.

Eigenheid van de buurt

De school bevindt zich in de Tentoonstellingswijk. Kenmerkend aan de gebouwen van deze wijk zijn de kubistische bakstenen volumes met afgeronde hoeken, verticale of horizontale vensterregisters, erkers of balkons. Met deze typische vormgeving in het achterhoofd koos het architectenbureau er bewust voor om de baksteenarchitectuur, de ronde vormen en de uitkragende elementen een plaats te geven in het ontwerp. Er werd zoveel mogelijk licht en lucht gelaten aan de omringende bebouwing. Dit nieuwe schoolgebouw sluit met een lager volume aan op de naastliggende bestaande kleuterschool en wordt hieraan gekoppeld. Met de keuze voor een kopergroene baksteenarchitectuur wordt een link gelinkt naar de koperen koepels van de tegenoverliggende Christus Koningkerk. Het hout van het lage volume sluit aan bij de kleur van de gevelsteen van de kleuterschool en is doorgetrokken in de luifel.

Het Stedelijk Onderwijs (ver)bouwt scholen

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs telt 116 scholen, academies en centra. In de periode 2014-2019 investeert het Stedelijk Onderwijs 270 miljoen euro, waarvan 161 miljoen van de stad Antwerpen, voor meer dan 500 renovatie- en nieuwbouwprojecten. Deze bouwprojecten zorgen niet alleen voor extra plaatsen om het capaciteitsprobleem in het Antwerpse onderwijs mee op te lossen, maar moeten ook de staat van de schoolgebouwen verbeteren.