Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Alle scholen Stedelijk Lyceum organiseren online inschrijvingen

Vanaf maandagochtend 25 mei verlopen alle inschrijvingen voor de scholen van Stedelijk Lyceum en Werkend Leren Antwerpen uitsluitend online. Normaliter worden inschrijvingen vanaf het tweede leerjaar secundair onderwijs op school zelf georganiseerd, maar door de coronamaatregelen zullen die nu digitaal plaatsvinden. Het is de eerste keer dat de leerlingen van de hogere secundaire leerjaren zich online kunnen inschrijven. De inschrijvingen gebeuren volgens de regels van de overheid en in samenspraak met het LOP (Lokaal Overleg Platform).

Nu maandagochtend 25 mei starten om 9 uur de inschrijvingen voor alle studierichtingen vanaf het tweede jaar van de eerste graad. Door de coronamaatregelen heeft Stedelijk Onderwijs besloten om alle inschrijvingen uitsluitend online te organiseren. Concreet vinden ouders en leerlingen inschrijvingsformulieren terug op de website van ieder Stedelijk Lyceum. Via dat formulier kunnen ze dan een plekje in hun school naar keuze proberen te bemachtigen.

Binnen de vier kalenderdagen

Na het invullen van het formulier, ontvangt de leerling een bevestigingsbewijs. Vervolgens verwerkt de school alle vragen in chronologische volgorde. Zijn er plaatsen beschikbaar, dan is de leerling automatisch ingeschreven. Is er geen plaats beschikbaar, dan komt de leerling automatisch terecht op een wachtlijst. Binnen vier werkdagen wordt de leerling hiervan op de hoogte gebracht.

“Let wel, een inschrijving is ook altijd onder voorbehoud dat je tegen het einde van dit schooljaar voldoet aan alle bijkomende voorwaarden, zoals een geldig studiebewijs dat toegang geeft tot de studierichting waarvoor je je inschrijft”, vertelt netwerkdirecteur Johan Nys. “Indien er geen plaats meer is en je op een wachtlijst terecht komt, dan word je gecontacteerd van zodra er plaatsen vrij komen”, voegt hij daar nog aan toe. 

Alternatief

Voor mensen die niet over digitale middelen beschikken, zal de school dan samen met de betrokken ouder of leerling het formulier telefonisch invullen, zodat niemand uit de boot valt.

“Stedelijk Onderwijs heeft actief gezocht naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Door te kiezen voor online inschrijvingen, vermijden we dat mensen zich naar de school moeten begeven. In tijden van social distancing is het immers niet toegestaan om mensen in wachtrijen te laten aanschuiven”, besluit bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert.