Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

1 jaar Lerarenplatform Stedelijk Onderwijs: 107 leerkrachten gingen aan de slag

Net zoals de meeste scholen in Vlaanderen zijn ook de Antwerpse stedelijke scholen permanent op zoek naar leraren. Het lerarentekort wegwerken kan het Stedelijk Onderwijs niet alleen, maar blijven wachten op grote hervormingen is geen optie. En dus start de grootste onderwijsverstrekker van de Antwerpse regio zelf met tal van initiatieven. Een uitbreiding van het lerarenplatform, een krachtige aanvangsbegeleiding en een hackaton over de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep zijn maar enkele voorbeelden.
leraren, leerkrachten, antwerpen, stedelijk onderwijs, werving, lerarentekort, hogeschool, universiteit

Het Lerarenplatform startte op 1 oktober 2018 en biedt startende en tijdelijke leerkrachten voor bijna een volledig schooljaar werkzekerheid. Het Stedelijk Onderwijs kon zo dit schooljaar 107 collega’s werkzekerheid bieden. Deze leraren werden ingezet voor reguliere vervangingen van afwezige collega’s in onze scholen of voor pedagogische taken in hun ankerschool. Het zijn vooral starters die intekenden op het Lerarenplatform. Maar we hebben ook ervaren leraren die bewust kiezen voor variatie na jarenlang in dezelfde klas of school te werken. Stedelijk Onderwijs is tevreden na een eerste werkingsjaar. 
“Deze 107 tijdelijke leraren konden heel wat leemtes opvangen in onze scholen, het platform bood zekerheid aan heel wat leerkrachten” aldus Jan Torfs, personeelsdirecteur van het Stedelijk Onderwijs.   

Opnieuw succesvolle instroom voor het nieuwe schooljaar

Ook volgend schooljaar investeert het Stedelijk Onderwijs in het Lerarenplatform. Alle vacante plaatsen waren in een mum van tijd ingevuld. "Toch hebben we ook buiten het Lerarenplatform nog heel wat andere tijdelijke vacatures openstaan voor het komende schooljaar." Torfs adviseert kandidaten om zeker te solliciteren voor deze tijdelijke opdrachten. "De ervaring leert immers dat deze tijdelijke collega's in de loop van het jaar alsnog kunnen doorstromen naar het lerarenplatform en zo meer werkzekerheid hebben of ze kunnen doorstromen naar een andere vervanging binnen het netwerk van 72 stedelijke basisscholen" aldus Torfs. 

Verbeteringen: meer zekerheid in één school 

Leerkrachten die intekenden op het Lerarenplatform voor het schooljaar 2019-2020 worden aangesteld vanaf 1 september (en niet meer vanaf 1 oktober). We gaan elke leerkracht van het Lerarenplatform voortaan ook zo veel mogelijk in één ankerschool inzetten. Enkel als daar geen vervanging meer nodig is, zal hij/zij een een vervangingsopdracht krijgen in een andere school in dezelfde buurt. Dat moet er ook voor zorgen dat ze niet letterlijk de hele stad moeten doorkruisen bij elke vervanging.”  

Aantrekkelijke werkgever

Stedelijk Onderwijs is met zijn 116 scholen, academies en centra een grote organisatie. Deze schaalgrootte bundelt niet alleen een massa pedagogische expertise in een grootstedelijke context, maar zorgt ook voor meer jobkansen, variatie en groeimogelijkheden.  

“Onderwijs is een verhaal van mensen. Het zijn de leraren die het verschil maken. We doen er alles aan om onze teams zo goed mogelijk te ondersteunen in hun job. Want sterke teams leveren immers excellent onderwijs. Maar je moet natuurlijk genoeg leraren vinden. Dat wordt de uitdaging van de komende jaren” aldus Torfs. 

Hackaton Lerarentekort

“We willen meer gebruik maken van onze unieke positie in de stad Antwerpen en samen met partners uit het Antwerpse bedrijfsleven, vakorganisaties, sectoren en lerarenopleidingen oplossingen zoeken voor het lerarenberoep. Daarom organiseren we op 13 en 14 december een hackaton. “We sluiten ons 2 dagen op en hopelijk komen we met enkele realistische en haalbare oplossingen naar buiten. Uiteraard zullen ook structurele maatregelen op Vlaams niveau nodig zijn” aldus Torfs.