Musica

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze visie en aanpak

‘De Musica’ is een basisschool waar muzische vorming een vaste waarde is in de opvoeding van kinderen. Kunst in al zijn vormen is belangrijk in onze maatschappij en wij geven deze graag een plaats in onze school naast alle andere leerstof en sociale vaardigheden.

Binnen dit artistieke domein krijgt muzikale opvoeding extra aandacht. In onze school is muziek evenwaardig aan andere vakken en er wordt dagelijks gemusiceerd. Alle facetten van muziek (zang, elementaire muziekleer, muziek beluisteren, dans, samenspel, ritmiek, ...) komen actief aan bod en worden ontwikkeld naar ieders mogelijkheden. Alle klasleerkrachten geven zelf de muziek in hun klas zodat deze kan geïntegreerd worden in het totale lessenpakket.

Aan het pakket van de basisvaardigheden (lezen, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie ...) wordt niet getornd. Op het einde van het zesde leerjaar nemen alle leerlingen uit de stedelijke basisscholen deel aan eenzelfde centrale eindproef.

De kleuterschool besteedt aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden en legt accent op de globale muzikale ontwikkeling van elk kind. Vanuit de kleuterschool wordt het programma opgebouwd doorheen de basisschool.

In onze school creëren we ruimte voor muzische en multiculturele projecten. Deze zijn klasdoorbrekend en de hele school is betrokken, ook de ouders. Het hele jaar door zijn er ook kleinere artistieke activiteiten en voor elke vakantie sluiten we met een feest met optredens voor en door kinderen.

Ook sociale vaardigheden zijn voor ons belangrijk. Wij waarderen het als -kinderen een eigen mening kunnen vormen en die met anderen kunnen -bespreken. Kinderen moeten kunnen samenwerken en op een gedisciplineerde manier gebruik maken van hun vrijheden.

Opvoeden is een samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Daarom zijn ouders altijd welkom op de school en waarderen wij een positieve samenwerking. Het leerkrachtenteam kan trouwens rekenen op een actieve en ondernemende oudervereniging, waar iedereen welkom is.