Musica

kleuter- en lagere school

Musikalender januarizaterdag 1 januari 2022 - maandag 31 januari 2022

Musikalender januari

 

Belangrijke data in de toekomst

 

 • Woensdag 9-02-22 tem 11-02-22: L3 boerderijklassen ?
 • Donderdag 10-02-22: infoavond voor de ouders van het 5de en 6de leerjaar ivm de overgang naar het secundair.
 • Woensdag 23/02/22: carnaval in beide kleuterscholen
 • Donderdag 24/02/22: schrijfdag Wondere Pluim
 • Vrijdag 25/02/22: carnavalsluiting in de lagere school
 • Maandag 28/02/22 tem 6/03/22: krokusvakantie
 • Maandag 14/03/22 tem vrijdag 18/03/22: Projectweek jeugdboekenmaand: helden en schurken
 • Zondag 27/03/22: lentefeest voor de kinderen die NCZ volgen in het eerste leerjaar
 • Woensdag 30/03/22: pedagogische studiedag: de leerlingen hebben een dagje vrijdag
 • Maandag 4/04/22 tem maandag 18/04/22: paasvakantie
 • Zaterdag 7/05/22 tem zondag 8/05/22: feest vrijzinnige jeugd voor de 6de klas die NCZ volgen.

 

Beste ouder,  

 

Ook 2021 werd een jaar waarin Corona alles bepaalde, op zijn kop wist te gooien, besliste wat we wel en niet mochten doen,…

Gelukkig bleven we enthousiast, optimistisch en geloofden we in en genoten we van alle zaken die we wel konden realiseren.

2022 begint jammer genoeg opnieuw met de meest voorkomende woorden van 2021: besmettingen, quarantaine, mondmaskers, afstand, testen,….

Maar wij zijn de Musica en daarom zetten wij ook in op volgende woorden voor 2022: samen, elkaar niet los laten, enthousiast, zingen, dansen, leren, genieten, ….

Onze beste wensen, Saskia en het voltallige Musica-team

 

Juf Lien

Op 30 november werd juf Lien de trotse mama van zoontje Siebe. 

Papa, mama en Siebe stellen het goed. 

Wij wensen hen ook via deze weg alvast te feliciteren en wensen hen veel geluk! 

 

Inschrijvingen  

Wilt u uw kind inschrijven in de Musica?  

Wilt u uw kind inschrijven in onze school, dan meldt u het eerst aan via de website http://meldjeaan.antwerpen.be. Zo maakt u meer kans op een plaats voor uw kind in een school.  

Wilt u een broertje of zusje van uw kind inschrijven voor volgend schooljaar? Wilt u veranderen van vestigingsplaats, van kleine Musica naar grote Musica of omgekeerd?  

Weet dan dat u voorrang krijgt om broers en zussen aan te melden.  

De voorrangsperiode loopt van: dinsdag 25/01/22 vanaf 9u30 tem maandag 10/02/22 om 17uur.  

Kent u iemand die zijn kind wil inschrijven in onze school voor volgend schooljaar?  

Zij kunnen hun kind aanmelden vanaf maandag 7/03/22 om 9u30 tem donderdag 31/03/22 om 17uur.  

Zit uw kind hier in de 3de kleuterklas en wilt u uw kind inschrijven in het 1ste leerjaar?  

Uw kind kan automatisch doorstromen. U hoeft dus niks te doen. 

 

Wilt u uw kind inschrijven in het secundair onderwijs? 

Meld je kind aan tussen dinsdag 8 maart (vanaf 9.30 uur) en dinsdag 29 maart 2022 (tot 17 uur) ook als je kind voorrang heeft.

 

De heropstart na de kerstvakantie en de daarbij horende Coronamaatregelen 

Vanaf maandag 10 januari tot aan de krokusvakantie zijn volgende maatregelen van kracht:

Alle leerlingen dragen vanaf het eerste leerjaar een mondmasker. Dit laat toe om klasgenoten van een besmet kind te beschouwen als laagrisicocontacten. Dat geldt ook voor de kinderen in de kleuterklassen: hier is geen mondmaskerplicht, maar er moet wel goed verlucht worden, net zoals in alle andere klassen.
Pas wanneer er in één klas 4 besmettingen zijn óf wanneer 25% van de klas besmet is, gaat de volledige klas meteen voor 5 dagen in quarantaine.
De ministers van Volksgezondheid en Onderwijs vragen nadrukkelijk aan alle ouders om hun kind, wanneer het ziektesymptomen heeft, thuis te houden en te laten testen.
De ministers vragen ook om uw kind wekelijks en voor maandag 10 januari te testen met een zelftest ook als het geen symptomen heeft.
De CO2 meters worden in elk lokaal gebruikt en we zetten in op ventilatie en verluchting. Het kan hierdoor al eens wat frisser worden, zorg daarom voor een extra trui voor zoon of dochter.  
Eendaagse uitstappen zijn toegelaten conform de regels in de samenleving. 
Meerdaagse uitstappen organiseren is alvast tot aan de krokusvakantie niet toegestaan. De meerdaagse uitstap van de 6de klas naar Oostduinkerke kan daarom niet doorgaan. We gaan op zoek naar een alternatief later op het schooljaar.
Oudercontacten gaan liefst digitaal door.
Enkel essentiële derden worden toegelaten in de school.

Meer info: coronamaatregelen basisonderwijs

 

Verwelkomen van nieuwe collega’s:

Vanaf maandag 10 januari starten volgende nieuwe collega’s in onze school:

Juf Patrycja Salwin neemt de fakkel van juf Ines uit de instapklas in de kleine Musica even over. Juf Ines is voor lange tijd afwezig.
Juf Kris Luyten zal de taak als zorgjuf overnemen in het 4de leerjaar. Juf Janna neemt alvast tot eind maart ouderschapsverlof om volop te kunnen genieten van haar kersvers dochtertje Mette.
Juf Céline Koeckelenbergh, die tot op heden de vervanging van juf Anke deed, blijft bij ons en zal juf Janice vervangen. Juf Janice heeft een nieuwe uitdaging gevonden en start op maandag 10 januari in het ondersteuningsnetwerk.

Wij wensen hen allemaal welkom in onze school en als directeur ben ik ervan overtuigd dat jullie de meerwaarde, de talenten en de professionaliteit van deze collega’s snel zullen ervaren.

Juf Janice wensen we ook via deze weg heel veel succes!

 

Proficiat!

In het 5de leerjaar namen de leerlingen deel aan de creawedstrijd georganiseerd door VLAM(vrijzinnige leerkrachten Antwerpen Mortsel). Verschillende inzendingen van deze klas werden genomineerd en wonnen een prijs. U kan alles bewonderen op de website

 

Met vriendelijke groeten,

Saskia Van Hoeylandt/Directeur