De Leerexpert

Iedereen kan iets. Dat is het uitgangspunt van De Leerexpert. Als kinderen en jongeren meer nodig hebben dan het gewone onderwijs om zich te ontplooien, dan is buitengewoon onderwijs de oplossing. De Leerexpert is het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. Lees meer

We werken samen met het CLB voor de attestering, begeleiding naar het juiste type en school enzovoort. Lees meer

Gelijke Onderwijskansen (GOK) zorgt ervoor dat alle leerlingen dezelfde mogelijkheden krijgen. Het gaat uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegen en geeft daarom speciale aandacht aan kinderen uit kansarme gezinnen.
Lees meer

Na 15 jaar debat over inclusief onderwijs, keurde het Vlaamse Parlement op 12 maart 2014 het M-decreet goed. Met dit decreet neemt men noodzakelijke maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Lees meer

Onderwijs Aan Huis (OAH) bestaat uit twee soorten: 

  • Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)
  • Permanent onderwijs aan huis (POAH)

Lees meer

Leerlingen met de grootste zorgvragen in type 2, 4 en Opleidingsvorm 1 krijgen (para)medische ondersteuning door De Leerexpert en/of een Multifunctioneel centrum (MFC). Het MFC is het voormalige Medisch Pedagogisch Instituut (MPI). Lees meer

We werken samen met tal van partners. Lees meer