De Leerexpert Biekorfstraat is energiecool

Onze school

Wij zijn een Antwerpse buitengewone basisschool. Door het nieuwe M-decreet zijn wij van een type 1-school veranderd in een school type basisaanbod. Dankzij onze ligging in het Noorden van Antwerpen naast het mooie Park Spoor Noord, hebben we een zeer divers publiek met verschillende nationaliteiten en boeiende culturen. De pijlers van onze school: taalvaardigheidsonderwijs, leren leren, maatschappij brede wereldvorming via een thematische WO-schoolwerking en zorg op maat.

Schoolgebouw

Onze school is sinds 3 schooljaren terug in gebruik na een grondige renovatie. De klaslokalen zijn groot en hebben 3 tot 6 verwarmingen. Er zijn ramen met ventilatieroosters. Deze kunnen niet open/dicht gezet worden door de leerkracht. Lichten gaan vanzelf uit indien er geen beweging is.

Zelfcontrole voor het regelen van temperatuur in eigen klas, wordt afgeraden ondanks de aanwezigheid van thermostatische kranen. We proberen een gemiddelde aan te houden in alle klassen. Er is een structureel verschil in bepaalde klassen waardoor de ene klas warmer aanvoelt dan de andere ondanks eenzelfde gemiddelde temperatuur instelling. Dit is ongewijzigd gebleven na de renovatie.

Energieteam

Onze school is verdeeld in 4 niveaus op basis van de leeftijd in combinatie met de zorgvragen van de leerlingen. We verkiezen onze oudste doelgroep om actief mee te denken in dit project. Het O-niveau (O= oriëntatie = schoolverlaters) neemt dit project op zich, waarbij 2 leerkrachten zijn afgevaardigd om dit project te trekken. Dit zijn Jonas Eeckhout en Janne Van Pelt, klasleerkrachten van de schoolverlaters.

Beide zijn persoonlijk geïnteresseerd in het besparen van energie. Dit willen zij ook overbrengen naar de kinderen toe. We proberen dit op schoolniveau aan te pakken.

Wat we nu al doen

 • Er wordt gevraagd om de deuren (die voorzien zijn van pictogrammen) steeds te sluiten tijdens de koude periodes, zodat de warmte binnen blijft.
 • We doen mee aan energiebesparende initiatieven zoals Dikke-truiendag.
 • De school heeft automatische lichtsensoren waardoor het licht automatisch uitgaat na een langere periode van non-activiteit.
 • De centrale verwarming heeft een ingesteld urensysteem waardoor de verwarming efficiënt gebruikt wordt en niet onnodig geactiveerd blijft.
 • De leerlingen proberen als het kan het op uitstap te gaan op eigen krachten/te voet. Als het niet kan kiezen we voor het openbaar vervoer.

Aanpak

We willen de schoolverlaters de taak geven om er samen met de klasleerkracht voor te zorgen dat de andere leerlingen in onze school en leerkrachten gesensibiliseerd worden.

Voorlopige ideeën: een groene leerling per klas, de leerlingen zullen enquêtes afnemen bij de leerkrachten, op onderzoek gaan in de klassen naar pijnpunten, gebruik maken van slogans, energiecontroleurs, uitwerking dikke truiendag,…

Doel

Op educatief vlak:

 • Leerlingen weten waarom het belangrijk is om energie te besparen.
 • Leerlingen kunnen via kleine ingrepen energie besparen.
 • Leerlingen zetten elkaar aan om energie te besparen.
 • Leerlingen ontwikkelen een positieve attitude tov energiebesparende maatregelen.
 • Leerkrachten zijn op de hoogte van de manier waarop de school verwarmd wordt.
 • Leerkrachten ontwikkelen een positieve attitude tov energiebesparende maatregelen.

Op infrastructureel vlak:

 • We zijn een stadsschool en hebben in onze school een atelierwerking ifv gezonde voeding. We hebben een uitgebreide keuken waar we onze kinderen bewust met voeding, recyclage, … willen laten kennismaken en bewust actief aan het werk willen zetten.
 • We dromen ervan onze platte daken te versterken en te voorzien om er een groene zone op te plaatsen. Dit om meer groen in de stad/de school te brengen en om op een bewuste manier met het milieu om te gaan ( groente/fruit kweekbakken).
 • Uiteraard willen we op langere termijn dit laten onderzoeken, willen we op zoek gaan naar subsidies en de realisatie van dit project in kaart brengen.
 • Sluimerverbruik in kaart brengen en aanpakken.

Onze acties

 • Groene leerling

Een schoolverlatersklas van de Leerexpert Biekorfstraat heeft een lange tocht door de hele school gemaakt. We zijn in bijna 20 klassen op bezoek geweest! In elke klas hebben we 'de groene leerling' voorgesteld. De taakjes van de groene leerling zijn: controleren of de computers uit staan, controleren of het Prowise-bord uit staat, controleren of de lichten uit zijn als je de klas verlaat.
Alle klassen hebben vanaf nu een groene leerling en letten extra goed op al die dingetjes! Zo zorgen we voor een beter milieu!

groene ridder groenbe ridder groene ridder groene ridder

 • Dikketruiendag

De buitengewoon lagere school in de Biekorfstraat besloot om een dikketruienweek te organiseren. Elke klas krijgt een lijst met uitdagingen die ze in de week van 15 februari moeten proberen uit te voeren. Voor elke geslaagde uitdaging krijgen ze punten. De winnende klas krijgt een leuke prijs. Enkele voorbeelden van de uitdagingen: 

 1. De juf of meester mag een hele dag het digitale 'Prowise' bord niet gebruiken! Bedenk andere oplossingen...
 2. Maak lekkere chocomelk of soep in de leskeuken om je te verwarmen.
 3. Zet de verwarming een hele dag helemaal af. Gebruik dekens of andere leuke oplossingen om jezelf warm te houden.
 4. Alle kinderen brengen truien mee naar school. De juf kiest enkele kinderen uit. Wie kan de meeste truien over elkaar aantrekken?