De Leerexpert

Buitengewoon onderwijs op maat

Samenwerking met Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heeft je kind een vraag, zit het ergens mee of heb je zelf een vraag?
Neem dan contact op met het CLB-anker in de school.
Het CLB begeleidt alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Ouders, leraren, directies,
kinderen en jongeren kunnen gratis bij ons terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Wij behandelen je vraag of probleem in vertrouwen en zorgen er samen met de school voor
dat elk kind zijn kennis, talenten en vaardigheden kan ontwikkelen. 
Bovendien zijn er
verplichte medische onderzoeken om de groei, gezondheid en ontwikkeling te kunnen
opvolgen en verbeteren.

Waarvoor kan ik terecht bij het CLB?Deleerexpert_CLB

Het CLB helpt je bij:    

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, leren en huiswerk maken   
  • Studierichting kiezen: vragen over studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s    
  • Gezondheid d.m.v. medische onderzoeken, inentingen, groeistoornissen, overgewicht, druggebruik,…  
  • Sociale en psychologische begeleiding bij stress, faalangst, pestproblemen, gewelddadig gedrag, spijbelen,…

Contact opnemen met het CLB

Stedelijk CLB Antwerpen | Lange Gasthuisstraat 24 | 2000 Antwerpen
clb@so.antwerpen.be
T 03 206 13 11: dagelijks van 8.30  tot 16.30 uur, maandag tot 18 uur 
F 03 206 13 16
Chat: elke woensdag van 13 tot 17 uur (niet tijdens schoolvakanties) 

Kom meer te weten over het CLB.