CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Vakantieregeling

Vakantieregeling 2022-2023

Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Krokusvakantie: maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023
Dag van de arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaart: donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus* 2023

* Lessen NT2 kunnen ook doorgaan tijdens (zomer)vakantieperiodes (in afwijking op de reglementaire vakantieregeling).

Om het effectieve aantal onderwijsdagen te bereiken zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 17 april 1991 worden voor sommige cursussen eventueel inhaallessen voorzien. Deze inhaallesdagen worden door de directie meegedeeld.