Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Week van de geletterdheid is van start gegaan

Week van de geletterdheid 2022 in teken van geletterdheid in werkcontext. Ook CVO Encora heeft hier rol in.

Werkzoekenden en werknemers versterken

Er is krapte op de arbeidsmarkt. Ondernemingen vinden moeilijk personeel. Daarnaast zijn heel wat werkzoekenden laaggeletterd of ze hebben geletterdheidsnoden. Nochtans kunnen zij, met de nodige ondersteuning, ook sterke toekomstige werknemers zijn. De campagne Week van de geletterdheid wil (loopbaan)begeleiders en ondernemingen aanmoedigen om volop in te zetten op het versterken van de geletterdheidscompetenties van laaggeletterde werkzoekenden tijdens hun zoektocht naar werk en op de werkvloer. Dit is een win voor de werknemer, voor de ondernemingen en voor de samenleving!

Ook CVO Encora werkt aan geletterdheid

CVO Encora biedt een brede waaier aan beroepsgerichte opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs. In combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene vorming kan je een diploma secundair onderwijs behalen. In deze trajecten is aandacht voor geletterdheid in de brede zin (wiskunde, grafische gegevens, ICT en multimedia). In de cursussen ICT, NT2 en Talen spelen we via geletterdheidsmodules in op extra (individuele) noden.

Samenwerken met Encora?

Wil je als organisatie of bedrijf de vaardigheden van je werknemers versterken? Dat kan in samenwerking met CVO Encora. Neem contact op met ons op.  

Meer info

www.ikbenmee.be
www.geletterdheidophetwerk.be

 

dinsdag 6 september 2022