CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Opleidingsincentives

Werk je in de privésector en wil je een opleiding volgen? Er zijn drie opleidingsincentives waarmee de Vlaamse overheid je een duwtje in de rug wil geven als je als werknemer werk en opleiding wilt combineren. Met Vlaams opleidingsverlof, Vlaams opleidingskrediet en opleidingscheques krijg je daarbij steun van de Vlaamse overheid. 

Opgelet: Op je aanvraag moet je de correcte benaming en het nummer van het centrum invullen waar je de opleiding zal volgen:

  • Opleiding Nederlands voor Anderstaligen (NT2): vul in: "Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora 029124"
  • Opleidingen Kapper en Schoonheidsspecialist: vul in:  "Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora 028531"
  • Alle andere opleidingen bij Encora: vul in: "Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora 029389"

 

Vlaams opleidingsverlof

Wil je werken en leren combineren? De Vlaamse overheid geeft je een duwtje in de rug met de Vlaamse opleidingsincentives. Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Daardoor kan je afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald. Na de opleiding kan de werkgever een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen als compensatie.

Bekijk hier alle info en voorwaarden...

Overgangsmaatregel Betaald educatief verlof:
Het betaald educatief verlof is op 1 september 2019 vervangen door het Vlaams opleidingsverlof. Alleen een werknemer die in het schooljaar 2018-2019 een meerjarige opleiding volgde en voor die opleiding ook effectief betaald educatief verlof (BEV) opnam in Vlaanderen, kan dezelfde opleiding (bij taalopleidingen: dezelfde taal in hetzelfde centrum) ook na 1 september 2019 voortzetten en daarvoor BEV opnemen tot en met 31 december 2021. Meer info lees je hier....

 

Vlaams opleidingskrediet

Werk je in de privésector of in de socialprofitsector? En neem je tijdskrediet om een opleiding te volgen? Dan kan je, boven op de premie van de RVA, een aanmoedigingspremie 'opleidingskrediet' krijgen van de Vlaamse overheid. Vanaf 1 september 2019 gelden er nieuwe voorwaarden voor de aanmoedigingspremie in het kader van opleidingskrediet in de privésector en de socialprofitsector.

Bekijk hier alle info en voorwaarden...

 

Opleidingscheques voor werknemers

Wil je buiten de werkuren een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Misschien heb je recht op opleidingscheques, daarmee betaal je maar de helft van uw inschrijvingsgeld. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft.

Bekijk hier alle info en voorwaarden...

 

Terugbetaling persoonlijke bijdrage

Heb je geen diploma secundair onderwijs en wil je een opleiding volgen?
Dan kan het zijn dat de Vlaamse overheid zelfs je persoonlijke bijdrage terugbetaalt! 
Meer info lees je hier.