CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Faalangst? Tips om beter te studeren?
Volg de module Leren leren

Wil je tips om beter te studeren? Heb je faalangst bij toetsen en examens? Wil je werken met een goede studieplanning? Wil je handvaten om taken en opdrachten te maken? Heb je andere vragen over cursussen, opdrachten, planning,…? Dan kan je je inschrijven voor de module Leren leren.

Mogelijke thema's:

  • Hoe studeren
  • Tips voor toetsen en examens
  • Mondelinge presentatie geven
  • Hulpmiddelen bij het leren
  • Plannen, organiseren
  • Opdrachten/taken maken
  • Examentips

We vertrekken van je eigen vragen over leerstof, opdrachten,… Breng dus zeker eigen studiemateriaal mee!

Praktische info

  • Eigen studiemateriaal meebrengen
  • Anderstalig? Je behaalde minimum niveau 2.4 Nederlands (NT2).
  • Als cursist van Encora kan je deze module gratis volgen.

De begeleidingsmodule Leren leren wordt momenteel niet georganiseerd.