CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Foto-album reis cursisten Portugees naar Lissabon

30 juni 2022
Een groep van 15 cursisten van het derde jaar Portugees ging samen met leerkracht Thérèse naar Lissabon.