CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

CoOL-project - Gran Canaria

30 november 2021
Eind november 2021 vertrokken 8 Encora-medewerkers naar Gran Canaria voor de kick-off van het CoOL- project.​ Dit is een strategisch partnerschap waarin collega's uit Finland, Zweden, Spanje, Slovenië en België ideeën en werkwijzen uitwisselen als voorbereiding op een mogelijk innovatieproject.​