CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Diploma Secundair Onderwijs

Heb je om wat voor reden ook nooit een diploma behaald ? Dan kan je alsnog je diploma secundair onderwijs behalen. De opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) staat beter bekend als tweedekansonderwijs. Als je de opleiding AAV volgt in combinatie met een diplomeerbare beroepsopleiding, krijg je een volwaardig diploma secundair onderwijs.