CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Encora | Aanvraag vrijstelling voor beroepsopleidingen

Sommige cursisten kunnen een vrijstelling krijgen voor één of meerdere modules en hoeven dan niet alle modules te volgen. 
Je moet een vrijstelling aanvragen voor de start van de module. Begin er dus tijdig aan.  

Opgelet: via dit formulier kan je geen vrijstelling aanvragen voor de opleidingen:

Stap 1  

Je controleert of je aan één van de twee volgende voorwaarden voldoet.  

 • Je behaalde elders een getuigschrift van een gelijkaardige opleiding. Je hebt in dit geval een Elders Verworven Kwalificatie of EVK.  
 • Je deed elders voldoende ervaring op. Je hebt in dit geval een Elders Verworven Competentie of EVC.  

Opmerkingen: 

 • Je kan een vrijstelling enkel krijgen voor een volledige module, nooit voor een gedeelte van een module.  
 • Je kan geen vrijstelling krijgen voor een eindmodule of projectwerk.  
 • Je kan geen vrijstelling krijgen voor een module/vak waarin je niet slaagde.  
 • Je kan geen vrijstelling krijgen voor een volledige opleiding.
 • Je kan alleen een vrijstelling krijgen voor een module van een opleiding waarvoor je wordt/bent ingeschreven. Indien je geen modules (meer) volgt, kan je ook geen vrijstelling krijgen.  

Stap 2  

Vul hier het online formulier in:​

Mijn gegevens
Opleiding

Voor welke module of modules wil je een vrijstelling aanvragen?

Bijkomende info
Bijlagen

Je kan hier tot 4 bijlagen opladen die je eerder verworven kwalificaties of competenties kunnen aantonen. Opgelet: een CV alleen is niet voldoende.

 • EVK: getuigschriften, certificaten, jaarrapporten ...  
 • EVC: bewijs van behaalde competenties, attest werkgever, relevante loopbaangegevens, bewijs van zelfstandige activiteit ...  
 • Als het je niet lukt om het bestand hier op te laden wacht je op instructies van de trajectbegeleider.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
  Bestanden moeten kleiner zijn dan 4 MB.
  Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
  Opmerkingen
  Welke informatie wil je eventueel nog meegeven aan de trajectbegeleider die je vrijstellingsaanvraag behandelt?

  Verzend je aanvraag onderaan deze pagina om je vrijstelling aan te vragen.

  Stap 3

  De trajectbegeleider beslist (in overleg met het leerkrachtenteam) of je aanvraag in aanmerking komt voor een vrijstelling. Indien nodig kan een vrijstellingsproef afgenomen worden voor één of meerdere modules bij een vakleerkracht. 

  Stap 4 

  Je ontvangt een mail wanneer je vrijstellingsdossier behandeld is. Indien je reeds was ingeschreven en je aanvraag wordt goedgekeurd, krijg je je inschrijvingsgeld terug. 

  Hulp nodig?  

  Bel het secretariaat op 03 334 34 34 of stuur een e-mail naar de trajectbegeleiding.