Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Centrumreglement

In het Algemene reglement van het centrum (zie reglementen hieronder) leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. Je kan er alvast heel wat antwoorden vinden op een aantal vragen. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Bekijk zeker ook de info: "Wegwijs op je lesplaats"