CVO Encora

stedelijk volwassenenonderwijs

Centrumreglement

In het algemene reglement van het centrum leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. Ook het pedagogisch project lees je in dit document. Verder kan kan je er alvast heel wat antwoorden vinden op een aantal vragen. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Bekijk zeker ook de info: "Wegwijs op je lesplaats"