De Luchtballon

kleuter- en lagere school

Onze school

Welkom bij De Luchtballon

De Luchtballon is een sociale buurtschool met een blik op de toekomst. We volgen maatschappelijke en opvoedkundige veranderingen op de voet. We passen ons dus aan naar het leven in onze complexe stad. Alle kinderen, ongeacht hun kansen of achtergrond, zijn welkom bij ons. Daarom is onze brede basiszorg zo sterk uitgebouwd.

Elk kind, elke ouder, elke leerkracht en elke partner van de school moet zich goed en betrokken voelen. We streven naar een positieve instelling en gelijkwaardigheid. Met respect voor elkaar werken we intensief samen. Enkel zo creëer je volwaardige, geëngageerde en actieve burgers. Op deze manier vinden ze in onze stad hun plaats en kunnen ze er werken, wonen en samenleven.

Leren doe je niet alleen aan de schoolbanken. Kwaliteitsvol onderwijs moet levensecht zijn, in de klas en op de speelplaats. Leren stopt ook niet aan de schoolpoort. Samen met een stevig netwerk van buurtpartners bouwen we aan een brede leeromgeving. Alle kinderen, jongeren en ouders van de buurt kunnen er terecht. Zo ontwikkelen ze hun leren en hun talenten verder.