De Kolibrie

stedelijk basisonderwijs

Praktisch

Praktisch

Aantal klassen:
7 lagere schoolklassen

Voor- en naschoolse opvang:
Voorschools: vanaf 7u00
Naschools en woensdagnamiddag: tot 18u00

Prijs opvang:
Voorschools maximum 1 uur: € 0,75
Voorschools langer dan 1 uur: € 1,00
Naschools maximum 1 uur: € 0,75
Naschools langer dan 1 uur: € 1,00

Lesuren:
8u45 - 12u20
13u40 - 15u30