De Evenaar

kleuter- en lagere school

Schooltoelage

De Vlaamse regering geeft de mogelijkheid om een schooltoelage te ontvangen. Een school- of studietoelage is financiële steun van de Vlaamse overheid om de kosten voor de school of studie te helpen dragen. Een schooltoelage is bestemd voor kleuters of leerlingen in het lager of secundair onderwijs.
logo studietoelagen
 
Kleuteronderwijs:
- een vast bedrag van € 94,98
 
Lager onderwijs:
- een minimumtoelage van € 106,86
- een volledige toelage van € 160,28
- een uitzonderlijke toelage van € 213,71
 

Vraag de nodige formulieren op het schoolsecretariaat, vul ze in en stuur ze naar:
Afdeling Studietoelagen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Indien je vragen hebt kan je steeds terecht op www.studietoelagen.be.