De Evenaar

kleuter- en lagere school

Doelgerichte ondersteuning voor elk kind

Via ons doelgericht zorgbeleid krijgt iedereen - zowel snel lerende kinderen die extra aandacht nodig hebben als leerlingen die wat meer tijd nodig hebben - optimale kansen om zijn talenten te ontdekken en te ontplooien.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) begeleidt alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Ouders, leraren, directies, kinderen en jongeren kunnen bij ons gratis terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Klik hier voor meer info