De Evenaar

kleuter- en lagere school

Afwezigheden

Zieke beer met thermometerVoor elk kind vanaf de leeftijd van 6 jaar is elke activiteit verplicht, zowel binnen als buiten de school.

Elke afwezigheid wordt gestaafd door:
• Een doktersattest
• Een wettelijk bewijs
• Een briefje van de ouders, met een maximum van vier periodes van telkens maximum 3 opeenvolgende dagen per schooljaar