Stedelijke basisscholen

Een kleuterschool of lagere school in jouw buurt

Schoolreglementen

In het schoolreglement leggen we je uit hoe het bij ons werkt. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk. Raadpleeg het schoolreglement:

 
Scholen hebben vaak nog een apart schoolreglement. We noemen dit de schoolspecifieke schoolreglementen. Deze kan je raadplegen op de websites van de scholen. Klik hier voor een overzicht van de kleuter- en lagere scholen.
 
Meer informatie over levensbeschouwelijke vakken vind je in deze brochure.