Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Kunstig Competent

Onze aanpak in de lessen volgens het nieuwe leerplan.

KUNSTIG COMPETENT

VISIE
Wanneer je kiest voor de Academie Berchem is het belangrijk om te weten op welke manier we werken en hoe we kijken naar je leerproces. Academie Berchem volgt het nieuwe leerplan Kunstig Competent, meer nog, we werden erg betrokken bij de vormgeving hiervan.

Kunstig Competent betekent eigenlijk dat we niet met één bril maar met verschillende brillen naar je leerproces kijken. We gaan voor een brede artistieke vorming die verschillende competenties (vaardigheden, kennis en inzicht) stimuleert. Centraal staan 5 verschillende rollen/ontwikkelingsgebieden van waaruit we vertrekken en waar we bij evaluatie naar terugkijken. 

Elke leerling ontwikkelt de competenties in meerdere of mindere mate. Er zijn leerlingen van verschillende leeftijden: kinderen, jongeren en volwassenen. Leerlingen met veel of weinig ambitie, natuurtalenten, meer of minder voorkennis, leerlingen die er hard voor moeten werken en leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Al die verschillen maken dat een artistieke ontwikkeling individueel is. Maatwerk zet de toon in artistiek onderwijs. 

Voor de beeldende kunsten gebruiken we de ontwikkelingsgebieden:
verbeelden, onderzoek, vakmanschap, dialoog en tonen.

Voor de podiumkunsten (muziek en woord) gebruiken we de rollen: 
kunstenaar, onderzoeker, vakman, samenspeler en performer.

De artistieke rollen en ontwikkelingsgebieden zijn erg verwant met elkaar. Op deze manier erkent het leerplan de eigenheid van de beeldende - en podiumkunsten en benadrukt ze de verwantschap tussen beiden. Dit leerplan wil de artistieke dialoog tussen beide domeinen op gang brengen.

Wat betekenen die rollen/ontwikkelingsgebieden? 

kunstenaar/verbeelden
Deze competentie zegt iets over de manier waarop je een idee verbeeldt. Over hoe je als leerling actief en uit jezelf tot een artistieke creatie, benaderingen en inzichten komt.

onderzoeker/onderzoek:
Deze competentie zegt iets over hoe je als leerling analyseert, reflecteert en communiceert over je proces en product. 

vakman/vakmanschap: 
Deze competentie gaat over het inzetten van vakdeskundigheid, over hoe je de verworven kwaliteiten laat groeien en gebruikt om je artistiek uit te drukken

samenspeler/dialoog: 
Deze competentie gaat over het in groepsverband werken op de academie. Hoe je als leerling je eigen talent en deskundigheid deelt, en hoe je reageert op wat je van anderen aangeboden krijgt. Voor de podiumkunsten gaat dit ook in concreto over hoe je samen het podium deelt.

performer/tonen: 
Deze competentie heeft het over hoe je als leerling vertrouwt op je expressiemogelijkheden en hoe je je resultaten toont aan een publiek.

LEERTRAJECT
Jouw groeiproces op deze 5 terreinen is voor ons belangrijk.
Daarom vertrekken we steeds van jouw beginsituatie: waar sta jij bij de start van je opleiding binnen onze academie?
Vervolgens kijken we waar jouw groeikansen liggen om uitdagende en haalbare doelen te bepalen.  

Tijdens het jaar krijg je permanente feedback van je leerkracht en soms ook van medestudenten. Deze feedback is constructief en ontwikkelingsgericht. De leerkracht observeert je en geeft aanwijzingen waar nodig. Met aandacht kijkt hij/zij toe op het zelfstandig leren werken, de moeilijkheidsgraad, kwaliteit en eigenheid van jouw werk.

Tweemaal per jaar, in februari en juni, krijg je een schriftelijke en mondelinge evaluatie die vanuit die verschillende rollen, terugkijkt naar je leerproces.

Bekijk ook onze MISSIE & VISIE en/of ons ARTISTIEK PEDAGOGISCH PROJECT
 

 

 

 

woensdag 24 februari 2021