Academie Berchem

muziek - woord - beeld

CORONA update

Maatregelen in Academie Berchem

EXTRA NIEUWS: CORONA – update 20 november 2021

Beste leerlingen en ouders, 

De regering heeft door het toenemend aantal besmettingen enkele nieuwe richtlijnen vastgelegd in het Deeltijds Kunst Onderwijs. Ze gelden vanaf zaterdag 20 november en alvast tot aan de kerstvakantie. Volgende richtlijnen gelden wanneer je naar de academie komt:

 • mondmaskers verplicht vanaf 10 jaar: Bij het betreden van het academiegebouw draagt iedereen, vanaf 10 jaar, een mondmasker. Ook hun jongere klasgenoten die op hetzelfde moment in de les aanwezig zijn dragen een mondmasker. Enkel als er voldoende afstand kan gehouden worden tussen de leerlingen in de klas en als er ruime ventilatie is, mag het mondmasker af. De leerkracht geeft aan wanneer het mondmasker uit mag. 
 • zangers en blazers!: Zangers dragen heel de les een mondmasker (ongeacht afstand of ventilatie). Bij de blaasinstrumenten mag het mondmasker af tijdens het bespelen van het instrument, nadien moet het mondmasker weer op. 
 • Covid Save Ticket bij activiteiten: Er staan nog wat activiteiten op de agenda zoals de klasconcerten. We vragen iedereen om een mondmasker te dragen, zowel uitvoerders als publiek, en een CST te kunnen voorleggen bij deelname aan deze activiteiten vanaf 50 personen binnen.
 • Ouders wachten buiten: We vragen aan alle ouders om hun kind buiten op te wachten. We willen het aantal personen in de hal en trapgangen zoveel mogelijk beperken.
 • Goede ventilatie: wij zorgen voor een goede ventilatie van de klaslokalen. Zorg dat je warm genoeg gekleed bent.
 • Verwittigen: verwittig steeds het secretariaat wanneer je positief test.
 • Extra-murosactiviteiten kunnen blijven doorgaan volgens de regels die gelden in de samenleving.
 • Hou je gezond & draag zorg voor jezelf en je naasten​

RICHTLIJNEN VOOR OUDERS EN DERDEN

 • We beperken de aanwezigheid van ouders en derden in de academie.
 • Ouders wachten hun kind op, buiten aan de deur van het gebouw.
 • Ouders en derden dragen steeds een mondmasker in de academie.
 • Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats of met mondmasker in het schoolgebouw.

Handhygiëne
Ontsmet je handen bij binnen- en buitengaan van de academie.
Ventilatie
De klassen en ateliers worden maximaal geventileerd. 
Respect:
We dragen zorg voor elkaar en respecteren de regels.

Wanneer kom je NIET naar de academie?

 • op advies van je huisarts, CLB of contacttracing
 • bij vermoeden van corona, dus wanneer je symptomen hebt 
 • in de periode van verhoogde waakzaamheid na quarantaine omwille van een besmetting met covid 19

Wie verwittig je bij een besmetting? 
Neem zo snel mogelijk contact op met de academie:

Geef je naam, data van de laatste lessen, de naam van je leerkracht(en) en de datum waarop symptomen gestart zijn.
Laat het ook weten als je geen symptomen hebt.

Welke persoonsgegevens delen we bij contacttracing aan Eerstelijnszone Antwerpen?
Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld in je klas, zullen we de vraag krijgen om je contactgegevens door te geven aan Eerstelijnszone Antwerpen. Ze staan in voor de opvolging van de contacttracing.  
Uiteraard geven we je (contact)gegevens nooit zomaar aan iedereen door. In dit geval is het wel belangrijk om mee te werken met de contacttracers en Eerstelijnszone Antwerpen. 
Als je er niet mee akkoord dat we je gegevens doorgeven aan de Eerstelijnszone Antwerpen, kan je dat melden aan het secretariaat.
Als de contacttracers hierom vragen delen we volgende persoonsgegevens: Je volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van je covid test/resultaat en eventueel je moedertaal.  

zaterdag 20 november 2021